sábado, 3 de julio de 2010

Carta de presentació (CAT/ES)


 (CAT)
Carta de presentació del
“COL·LECTIU ANTIFEIXISTA HORTA NORD”


El “Col·lectiu Antifeixista Horta Nord” es presenta amb el propòsit de lluitar contra el feixisme en las diverses formes que en la nostra comarca aparega. Pren el relleu de tots aquells antifeixistes que dedicaren la seua vida a la lluita pels drets socials. El nostre àmbit d’actuació és la comarca valenciana d’Horta Nord formant part i col·laborant de una xarxa de col·lectius antifeixistes en Espanya i la resta del món. Som una organització anticapitalista, doncs entenguem que el feixisme és resultat i instrument del capitalisme, sent el nostre fi combatre tota discriminació i contribuir a aconseguir una societat més justa i democràtica. Defensem las lluites ecologista, feminista, obrera, dels pobles, per la llibertat sexual i per la memòria històrica, estem contra el racisme, l’homofòbia, la transfòbia, el masclisme i el capitalisme. Volem una comarca solidària, lliure d’odis, pors i divisions, no volem feixistes ni en els carrers, ni en els col·legis, ni en els ajuntaments.

Decidim organitzar-nos perquè veiem com les retallades socials i el feixisme avancen junts i al parell. Perquè veiem com l’actual estat espanyol és la continuació del feixisme franquista. Veiem com s’implanten partits feixistes per tota Europa, on actuen amb absoluta impunitat, contant amb la financiació i recolzament d’empresaris i grups de poder. Perquè la nostra regió, el País Valencià és la zona d’Espanya que més agresions xenófobes patix. On partits com “España 2000” campen a lloure amb el suport de la Generalitat Valenciana y el Govern d’Espanya a través de contrates de les seues empreses pel sector públic. Perque en els nostres pobles grups xenòfobs, com l’acientífic GAV, han iniciat una gran campanya d’odi i atacs contra organitzacions polítiques, populars i culturals d’esquerres i nacionalistes valencianes, i també contra col·legis com “La Masia” (Museros). Perquè en comarques veïnes com l’Horta Sud ja imposen dominantment la seua por, inclús amb presència en ajuntaments (Silla), fomentant l’odi entre els veins.

Per tot açò creiem que no sols és possible sinó necessària una resposta popular. Perquè la història i la realitat ens diuen que si els ciutadans no ens organitzem per defendre els nostres drets ningú ho farà per nosaltres. Si estudiants i treballadors no ens oposem al feixisme ningú ho farà per nosaltres. Perque sabem que els drets socials i la democràcia no es regalen, es conquisten. Per tot aixó un grup de joves hem decidit organitzar-nos en el  “Col·lectiu Antifeixista Horta Nord”, i cridem a tot veí/na que aspire a viure en una comarca basada en una convivència lliure d`odis i pors a unirse, ajudar o col·laborar amb nosaltres.


                                                                   Per l’Horta Nord,
 fins a la victòria                                                        .
                                                                        Antifeixistes,
SEMPRE                                                          !(ES)

Carta de presentación del
COL·LECTIU ANTIFEIXISTA HORTA NORD”El “Col·lectiu Antifeixista Horta Nord” se presenta con el propósito de luchar contra el fascismo en las diversas formas que en nuestra comarca aparezca. Toma el relevo de todos aquellos antifascistas que dedicaron su vida a la lucha por los derechos sociales. Nuestro ámbito de actuación es la comarca de valenciana “Horta Nord” formando parte y colaborando de una red de colectivos antifascistas en España y el resto del mundo. Somos una organización anticapitalista, pues entendemos que el fascismo es resultado e instrumento del capitalismo, siendo nuestro fin combatir toda discriminación y contribuir a conseguir una sociedad más justa y democrática. Defendemos las luchas ecologista, feminista, obrera, de los pueblos, por la libertad sexual y por la memoria histórica, estamos contra el racismo, la homofobia, la transfobia, el machismo y el capitalismo. Queremos una comarca solidaria, libre de odios, miedos y divisiones, no queremos fascistas ni en las calles, ni en los colegios, ni en los ayuntamientos.

Decidimos organizarnos porque vemos como los recortes sociales y el fascismo avanzan juntos y a la par. Porque vemos como el actual estado español es continuación del fascismo franquista. Vemos como se implantan partidos fascistas por toda Europa, donde actúan con absoluta impunidad, contando con la financiación y apoyo de empresarios y grupos de poder. Porque nuestra región, el País Valenciano es la zona de España que más agresiones xenófobas padece. Donde partidos como “España 2000” campan a sus anchas con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España a través de contratas de sus empresas por el sector público. Porque en nuestros pueblos grupos xenofobos, como el acientífico GAV, han iniciado una gran campaña de odio y ataques contra organizaciones políticas, populares y culturales de izquierdas y nacionalistas valencianas, y también contra colegios como “La Masia” (Museros). Porque en comarcas vecinas como “Horta Sud” ya imponen dominantemente su miedo, incluso con presencia en ayuntamientos (Silla), fomentando el odio entre sus vecinos.

Por todo esto creemos que no solo es posible sino necesaria una respuesta popular. Porque la historia y la realidad nos dicen que si los ciudadanos no nos organizamos para defender nuestros derechos nadie lo hará por nosotros. Si estudiantes y trabajadores no nos oponemos al fascismo nadie lo hará por nosotros. Porque sabemos que los derechos sociales y la democracia no se regalan, se conquistan. Por todo ello un grupo de jóvenes hemos decidido organizarnos en el “Col·lectiu Antifeixista Horta Nord”, y llamamos a todo vecino/a que aspire a vivir en una comarca basada en una convivencia libre de odios y miedos a unirse, ayudar o colaborar con nosotros.No hay comentarios:

Publicar un comentario